ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

NEA

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) είναι το επιστημονικό κέντρο τεκμηρίωσης της Ε.Δ.Ο.Θ. - ΝΤ/ΑΔΕΔΥ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το ΔΙΔΔ παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας και συνθέτει με την παραγωγή ερευνητικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου, προτάσεις –παρεμβάσεις σε θέματα  επιστημονικής, πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως.

Ο Ευρωπαϊκός – Βαλκανικός προσανατολισμός του Ινστιτούτου, συνδέεται με σειρά  πρωτοβουλιών διακρατικού χαρακτήρα, προάγοντας την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό καθιέρωσε το ΔΙΔΔ ως αναγνωρισμένο θεσμοθετημένο όργανο της Ε.Δ.Ο.Θ. - ΝΤ/ΑΔΕΔΥ - αντίστοιχων ενώσεων εργαζομένων της Βαλκανικής, ενώ αναγνωρισμένα διεθνή ινστιτούτα συνδέονται ενεργά και συμμετέχουν στις δράσεις του.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η διοίκηση του Δ.Ι.Δ.Δ. ασκείται από συλλογικά όργανα, τα οποία αποτελούνται από μέλη φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτό. Η επιστημονική επιτροπή έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση των δράσεων του Ινστιτούτου.

Η βασική διοικητική δομή του Δ.Ι.Δ.Δ. αποτελείται από τη Διεύθυνση, τη Γραμματεία και την Επιστημονική Επιτροπή. Η Διεύθυνση και η Επιστημονική Επιτροπή διέπονται από σχέση ισότητας μεταξύ τους, καθώς η ύπαρξη της μίας εξαρτάται άμεσα από την λειτουργία της άλλης. Η Γραμματεία έρχεται να υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και καλύπτει άμεσες ανάγκες λειτουργίας.

 

 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

 

Τα βασικότερα φυσιογνωμικά στοιχεία του Δ.Ι.Δ.Δ. είναι τα ακόλουθα:

  • Αυτόνομη δομή (Επιστημονική, Οργανωτική και Επιχειρησιακή Αυτοτέλεια και Επάρκεια)
  • Παραγωγή επιστημονικού και ερευνητικού έργου στον Τομέα της Διοίκησης των Βαλκανικών χωρών,
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση έργου κοινωνικού και επιστημονικού χαρακτήρα
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού έργου για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΔΙΔΔ με απόφαση της Διοίκησης του από 6μήνου πριν, έχει ολοκληρώσει το επιχειρησιακό του έργου και δεν θα επιχειρεί στο εξής.

Θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των τρεχουσών έργων και μόνο, καθώς και τις οικονομικές του εκκρεμότητες.


:: ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ :: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ :: ΕΤΑΙΡΟΙ :: ΕΔΟΘ :: KNSB/CITUB :: UPOZ :: ITUHEA :: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ :: ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ :: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ TOY ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ :: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ :: ΙΣΟΤΗΤΑ :: ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 :: NEA :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ :: ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ :: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ :: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::

Login  Υπενθύμιση κωδικού   Site map  
active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης